fbpx

Декларация за защита на данните.

 1. Преглед на защитата на данните

Основна информация

Информация в този документ ще ви предостави лесен за навигация преглед на това, което ще се случи с личните ви данни, когато посетите този уебсайт. Терминът „лични данни“ обхваща всички данни, които могат да се използват за вашата лична идентификация. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, консултирайте се с нашата Декларация за защита на данните, която сме включили в Политиката за поверителност.

Записване на данни на този уебсайт

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. „администраторът“)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е достъпна в точка 3 от тази Декларация.

Как събираме вашите данни?

Ние събираме вашите данни в резултат на споделянето на вашите данни с нас. Това например е информация, която въвеждате в нашата форма за контакт.

Други данни се записват от нашите ИТ системи автоматично или след като дадете съгласието си за тяхното записване по време на посещението на нашия уебсайт. Тези данни съдържат предимно техническа информация (напр. Уеб браузър, операционна система или време на престой в сайта). Тази информация се записва автоматично, когато влизате в този уебсайт.

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да гарантира предоставянето на уебсайта без грешки. Други данни могат да се използват за анализ на вашето поведение на сайта.

Какви права имате по отношение на вашата информация?

Имате право да получавате информация за източника, получателите и целите на вашите архивирани лични данни по всяко време, без да се налага да плащате такса за тази информация. Също така имате право да поискате данните ви да бъдат коригирани или унищожени. Ако сте дали съгласие за обработка на данни, имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще засегне цялата бъдеща обработка на данни. Освен това имате право да поискате обработката на вашите данни да бъде ограничена при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентната надзорна агенция.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на адреса в точка 3 на тази Декларация, ако имате въпроси относно този или други проблеми, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти, предоставени от трети страни

Възможно е вашите модели на сърфиране да бъдат анализирани статистически, когато посетите този уебсайт. Такива анализи се извършват предимно с бисквитки и с това, което наричаме програми за анализ.

За подробна информация относно тези програми за анализ, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните по-долу.

 1. Мрежи за хостинг и доставка на съдържание (CDN)

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хост). Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хоста. Те могат да включват, но не се ограничават до, IP адреси, заявки за контакти, метаданни и комуникации, информация за договора, информация за контакт, имена, достъп до уеб страница и други данни, генерирани чрез уеб сайт.

Хостът се използва с цел изпълнение на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква б. GDPR) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашите онлайн услуги от професионален доставчик (чл. . 6 параграф 1, буква f, GDPR).

Изпълнение на договор за споразумение за обработка на данни

За да гарантираме обработка в съответствие с разпоредбите за защита на данните, ние сключихме договор за обработка на поръчки с нашия хостинг.

 1. Обща информация и задължителна информация

Защита на данни

Ние обработваме Вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази Декларация за защита на данните.

Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще се събира разнообразна лична информация. Личните данни включват данни, които могат да се използват за лична идентификация. Тази Декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. Той също така обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото ви съветваме, че предаването на данни през Интернет (т.е. чрез комуникация по електронната поща) може да е склонно към пропуски в сигурността. Не е възможно да се защитят напълно данните срещу достъп на трети страни.
Информация за отговорната страна (наричана в GDPR „администратор“)

Администратор за обработка на данни на този уебсайт е:

“СМАРТ ЕЪР СИСТЕМС” ООД
София
ул. Тодор Каблешков 61, вх. Б, ет. 4, ап. 25
Телефон: +359 884 525027
Имейл: office@smartairsystems.eu

Администраторът е физическото или юридическото лице, което еднолично или съвместно с други лица взема решения относно целите и ресурсите за обработване на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Отмяна на Вашето съгласие за обработката на данни

Широка гама от транзакции за обработка на данни са възможни само след вашето изрично съгласие. Можете също така да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. За да направите това, всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите неформално известие по имейл. Това не засяга законосъобразността на всяко събиране на данни, настъпило преди оттеглянето ви.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право на възражение срещу директна реклама (чл. 21 от ОРЗД)

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ НА БАЗАТА НА ЧЛ. 6 СЕКЦИЯ. 1 ТОЧКА Е ИЛИ F ОТ GDPR, ИМАТЕ ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ С ЦЕЛ РЕКЛАМА, ИМАТЕ ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПРЕКРАТИТЕ ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПРЕКИ РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 21, РАЗДЕЛ 2 GDPR).

Право на подаване на жалба до компетентната надзорна агенция

В случай на нарушения на GDPR, субектите на данните имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка, където обикновено поддържат местоживеенето си, местоработата или мястото, където е възникнало предполагаемото нарушение. Правото на подаване на жалба е в сила независимо от други административни или съдебни производства, които се предлагат като правни средства.

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
Право на преносимост на данните

Имате право да поискате да предадем всички данни, които автоматично обработваме въз основа на вашето съгласие или за изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в често използван, машинно четим формат. Ако трябва да поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор, това ще се направи само ако е технически осъществимо.

SSL и / или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки за покупка или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва SSL или TLS програма за криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра превключва от „http: //“ на „https: //“, а също и чрез появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация за, коригиране и премахване на данни

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да изисквате информация относно архивираните си лични данни, техния източник и получатели, както и целта на обработката на вашите данни. Можете също така да имате право да коригирате или унищожите данните си. Ако имате въпроси по този или други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в точка 3 от тази Декларация.

Право да се изискват ограничения за обработка

Имате право да поискате налагане на ограничения, що се отнася до обработката на вашите лични данни. За целта можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в точка 3 от тази Декларация. Правото да се изисква ограничение на обработката се прилага в следните случаи:

 • В случай, че трябва да оспорите коректността на архивираните от нас данни, обикновено ще ни трябва известно време, за да проверим това твърдение. По време на това разследване, вие имате право да поискате да ограничим обработката на вашите лични данни.
 • Ако обработването на вашите лични данни е било / е проведено по незаконен начин, вие имате възможност да поискате ограничаване на обработката на вашите данни вместо да изискате премахването на тези данни.
 • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни и вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или претендирате за законни права, имате право да поискате ограничението на обработката на вашите лични данни вместо тяхното премахване.
 • Ако сте повдигнали възражение съгласно чл. 21 секция 1 GDPR, вашите права и нашите права ще трябва да бъдат претеглени един срещу друг. Докато не е определено чии интереси преобладават, вие имате право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни.
 • Ако сте ограничили обработването на вашите лични данни, тези данни – с изключение на тяхното архивиране – могат да бъдат обработвани само след вашето съгласие или да изисквате, упражнявате или защитавате законни права или да защитавате правата на други физически или юридически лица или поради важни съображения от обществен интерес, цитирани от Европейския съюз или държава членка на ЕС.

Отхвърляне на непоискани имейли

С настоящото възразяваме срещу използването на информация за контакт, публикувана заедно със задължителната информация, която трябва да бъде предоставена в точка 3 от тази Декларация, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не сме изрично поискали. Операторите на този уебсайт си запазват изричното право да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на промоционална информация, например чрез СПАМ съобщения.

 1. Записване на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашия уебсайт използва „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които не причиняват никакви щети на вашето устройство. Те или се съхраняват временно по време на сесията (бисквитки на сесията), или се архивират трайно на вашето устройство (постоянни бисквитки). Сесийните бисквитки се изтриват автоматично, след като прекратите посещението си. Постоянните „бисквитки“ остават архивирани на вашето устройство, докато не ги изтриете активно или те автоматично бъдат премахнати от вашия уеб браузър.

В някои случаи е възможно бисквитки на трети страни да се съхраняват на вашето устройство, след като влезете в нашия сайт (бисквитки на трети страни). Тези бисквитки позволяват на вас или на нас да се възползваме от определени услуги, предлагани от третата страна (напр. Бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат разнообразни функции. Много бисквитки са технически важни, тъй като определени функции на уебсайта не биха работили в отсъствието на бисквитките (напр. Функцията на пазарската кошница или показването на видеоклипове). Целта на други бисквитки може да бъде анализ на потребителски модели или показване на промоционални съобщения.

„Бисквитки“, които са необходими за извършване на транзакции по електронна комуникация (необходими „бисквитки“) или за предоставяне на определени функции, които искате да използвате (функционални „бисквитки“, напр. За функцията на пазарската количка) или такива, които са необходими за оптимизирането на уебсайта ( напр. бисквитки, които осигуряват измерими данни за уеб аудиторията), се съхраняват на основание чл. 6 Раздел. 1 точка. f от GDPR, освен ако не е посочено различно правно основание. Администраторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на бисквитки, за да осигури технически без грешки и оптимизирано предоставяне на услугите. Ако е поискано вашето съгласие за съхранението на бисквитките, съответните бисквитки се съхраняват изключително въз основа на полученото съгласие (член 6, раздел 1, буква a от GDPR); това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Имате възможност да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани при всяко поставяне на бисквитки и да разрешите приемането на бисквитки само в конкретни случаи. Можете също така да изключите приемането на бисквитки в определени случаи или като цяло или да активирате функцията за изтриване на бисквитки, когато браузърът се затвори. Ако бисквитките са деактивирани, функциите на този уебсайт могат да бъдат ограничени.

В случай, че се използват бисквитки на трети страни или ако бисквитките се използват за аналитични цели, ние ще Ви уведомим отделно във връзка с тази Политика за защита на данните и, ако е приложимо, ще поискаме Вашето съгласие.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на този уебсайт автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър ни съобщава автоматично. Информацията включва:

 • Типът и версията на използвания браузър
 • Използваната операционна система
 • Препращащ URL адрес
 • Името на хоста на компютъра за достъп
 • Времето за запитване към сървъра
 • IP адресът
 • Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Тези данни се записват на основание чл. 6 Раздел. 1 точка. f от GDPR. Администраторът на уебсайта има легитимен интерес от технически изобразяване без грешки и оптимизиране на уебсайта. За да се постигне това, трябва да бъдат записани регистрационни файлове на сървъра.

Форма за контакти

Ако ни изпратите запитвания чрез нашата форма за контакт, информацията, предоставена във формата за контакт, както и всяка информация за контакт, предоставена в нея, ще се съхранява от нас, за да се отговорим на вашето запитване и в случай че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6 ал. 1 точка. B от GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се предприемат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на отправените до нас искания (член 6, параграф 1, буква f от GDPR) или на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква a от GDPR) ако това е поискано.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не поискате от нас да премахнем данните, да отмените вашето съгласие за архивиране на данни или ако целта, за която се архивира информацията, вече не съществува (напр. След като ви отговорим на вашето запитване). Това не засяга никакви задължителни законови разпоредби – по-специално сроковете за съхранение.

Свързване чрез имейл или телефон

Ако се свържете с нас по електронна поща или телефон, вашето искане, включително всички произтичащи от това лични данни (име, заявка), ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание чл. 6 Раздел. 1 точка. b от GDPR, ако вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнение на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи данните се обработват въз основа на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на изпратени до нас запитвания (чл. 6 Раздел 1, буква f от GDPR) или въз основа на вашето съгласие (Чл. 6 Раздел. 1 от GDPR).

Данните, изпратени от вас чрез заявки за контакт, остават при нас, докато не поискате от нас да изтрием, отмените съгласието си за съхранението или целта за изтичане на съхранението на данни (напр. след завършване на вашата заявка). Задължителните законови разпоредби – по-специално законоустановените периоди на запазване – остават незасегнати.